”Mänskliga klimatförändringar orsakar farliga och mångfacetterade störningar i naturen och påverkar livet för miljarder människor runt om i världen, trots ansträngningar för att minska riskerna. De människor och ekosystem som är minst kapabla att hantera det är de mest drabbade.“

– Mellanstatliga panelen för klimatförändringar, 28 februari 2022

Den senaste rapporten från FN: s organ för bedömning av vetenskaplig kunskap om klimatförändringar innehåller allvarliga varningar för vår planets framtid. Och han förklarar varför vi inte får slösa mer tid:

”Rapporten säger tydligt att klimattålig utveckling redan är en utmaning med den nuvarande uppvärmningen. Det kommer att bli ännu mer begränsat om den globala uppvärmningen överstiger 1,5 C (2,7 f). I vissa regioner kommer det att vara omöjligt om den globala uppvärmningen överstiger 2 kg C (3,6 kg f). Detta centrala resultat understryker hur brådskande klimatåtgärder som fokuserar på jämlikhet och rättvisa är. Tillräcklig finansiering, tekniköverföring, politiskt engagemang och partnerskap leder till en effektivare anpassning till klimatförändringen och en minskning av utsläppen”.