Små industrier flyttar av många skäl. Vissa företagare identifiera deras direkta sammankoppling för ökad vinst, där andra företagare har större vinst förväntningar eftersom omlokalisering minimerar vissa affärskostnader. När omlokalisering försäljning sker, förutser många människor mer indirekta fördelar, inklusive anskaffning av det specifika området, vilket ökar mer vinst på längre sikt, enligt versarelocation.com. – herr talman!

I vilket fall som helst kommer förekomsten av omlokalisering att hjälpa företaget att öka sina vinster. Nyckeln till detta är att överväga fördelarna och nackdelarna med det avslutande beslutet, känna till kostnadskomplikationer och kvarhålla de anställda på toppnivå.

Incitament och skatter:

Företagsägaren valde att flytta betydligt till ett annat område på grund av de lägre skatterna. På grund av de lägre bolagsskatterna anser små industrier att flytta sig från stadens omgivningar. Staden kan vara inkräktare i flytten samtidigt strävar efter att få företaget som en ny bosatt. Enligt skattefonden har de statliga skattesatserna, inklusive genomsnittliga amerikanska bolagsskatter, ökat till 39,2 procent vid tidpunkten för publiceringen.

Om skatterna har sparats för det året kan positivt påverka vinsten. Även om det kommer att bli en ökning av kostnaderna med den rörliga kostnaden
Små industrier kan också njuta av de högre vinsterna genom att dra nytta av specifika stimulanspaket mellan olika länder
Medel mot stängningskostnader på en fastighet och kontantbidrag är de medföljande incitamenten
En annan metod för att maximera vinsten är genom att flytta till områden med noll statliga inkomstskatter, som Nevada, Wyoming och Texas.
Tillgänglighet till kunder:

Företagare ser också efter omlokalisering i de områden där de lätt kan få tillgång till naturresurserna i deras krav. Detta är också ett annat sätt att öka vinsten. Resurserna inkluderar korn, oljor eller någon komponent som de använder för att producera sina produkter. Små industrier som ligger nära produktresurser kan minimera sina fraktkostnader. Och på grund av tillräcklig tillgång till resurserna kan de lätt kunna köpa alla dessa resurser för färre medel.

För att uttrycka det enkelt, om en liten mineral-och vitamintillverkare flyttar till ett område med rikare olja och rikliga mineraler för att tillverka sina produkter, kan de till och med köpa mark för att få snabb tillgång till dessa naturresurser. Kort sagt kan lägre tillverkningskostnader leda till högre vinster.

Undersökning:

Vissa industrier flyttar med tanke på de stora anläggningarna som växter. Anläggningarna med moderna och uppgraderade anläggningar eftersom de större anläggningarna hjälper industrin att uppfylla sina produktionskrav effektivt. Industrier med större anläggningar kan installera strömlinjeformad utrustning, vilket kan öka deras produktionseffektivitet. Därför kommer vinsten sannolikt att höjas i båda fallen.

En annan faktor är arbetskraftens tillgänglighet. Små industrier kan uppfatta de mer erfarna arbetarna i den nyligen omlokaliserade staden. Företagets vinster kan också påverkas av högre kvalitet anställda som kunder svarar på den övergripande förbättringen av branschen.

Fördelar med att flytta ett företag:

Företagsfastigheter skattesatser är den främsta orsaken till företagets omlokalisering till andra områden. Om de flyttar kommer det att påverka hur mycket de betalar för fastighetsskatt och hur det blir lönsamt. Andra fördelar med att hitta ett företag inkluderar:

Skattebesparingar:

I vissa affärsfall, efter omlokalisering försäljning, migrerar till andra platser visar sig vara en stor skattebesparing som de migrerar till områden där de kommersiella fastighetsskatterna är jämförelsevis lägre. Kommersiella skatter är fast skattesats som distrikt och lokala myndigheter ålägger företag av alla storlekar. Ett företag som anser sina beskattningsbara tillgångar och flyttar därmed kan kvarhålla mer pengar att spendera någon annanstans.

Fastigheten utvärdering:

Kommersiella fastighetsskatter kan skada industrier som flyttar på grund av värdet av den nya fastigheten. Låt oss se om de små industrier som äger sitt kontor och betalar fastighetsskatt på $500,000 är värda fastighetsvärdet varje år.

Om branschen flyttar till ett nytt område med $ 1 miljoner värde av kontor men i samma ort där fastighetsskatt är liknande, det kommer förmodligen att fördubbla branschens fastighetsskatt räkningen eftersom det nya omlokaliserade området har en högre tillgång värde. Så om branschens nya egendom fick det högre värdet där, skulle inte ens migrera till ett område med lägre ränta vara några kostnadsbesparingar.

Incitament värde:

I vissa fall erbjuder lokala myndigheter värdefulla fastighetsskatteincitament och rabatter, vilket gör omplaceringsbeslut mer tilltalande och billigare. Så efter omlokalisering försäljning, företaget tänkte migrera till de områden som har en lägre kostnad. Om företaget flyttade till New York, som har fastighetsskatt minskning skulle exakt hjälpa de små industrierna öka vinster och tillväxtpotential.

Tidpunkt för förlängning:

Antag att företaget planerar att expandera sin verksamhet på omlokalisering. I så fall kan de sannolikt få både positiva och negativa effekter om omlokaliseringen sker i ett mycket kommersiellt område med höga fastighetsskatter eller mer betydande fastighetsskatt som omfattar fler typer av egendom. I detta fall kommer industrin att vara bunden att möta vissa begränsningar i sin tillväxtförmåga.

Faktorer att tänka på när du flyttar företaget:

Läge:

Den valda omplaceringsplatsen måste vara tillräckligt effektiv för att betjäna alla närliggande resurser som industrin kräver.

Framtida tillväxtpotential:

Investeringar i industriell omlokalisering skulle inledningsvis vara dyrare. Men efter omlokalisering, om det kommer att vara kostnadseffektivt och det kommer inte att påverka någon produktivitet, dessa är de avgörande faktorer som kommer att bidra till att veta om denna omlokalisering verkligen skulle leda till högre avkastning.

Bibehållande av anställda:

Flyttning bör inte påverka affärsplaner. Om någon av företagets anställda planerar att inte gå med i företaget när de flyttar, är det en stor förlust för företaget om de är högkvalificerade. Så företaget bör se till att rekrytera den andra medarbetaren som skulle hålla företagets produktivitet att fortsätta.

Slutsats:

När företaget har beslutat att flytta, de måste behöva en ordentlig affärsstrategi att börja med. De bör överväga alla potentiella risker och alla fördelar om de migrerar. De bör utvärdera alla omlokaliseringskostnader och fastställa en budget för att göra en effektiv omlokalisering utan att verksamheten drabbas av några förluster.