Om du vill starta ett företag eller utöka ditt företag till internationella marknader, inklusive Storbritannien, det första du behöver göra är att lära sig om start-up certifiering. Start-up certifiering är det första steget mot att starta ett företag och göra affärer i Storbritannien.

Om du vill veta mer om dessa startcertifieringsvillkor, se följande artikel om vad start ups behöver veta om godkännandetjänster.

Vad Är Godkännandetjänster?
Startup endorsement är ett visum för inträde för startups som vill vara baserat i Storbritannien.

Detta intyg kan ses som ett juridiskt uppehållstillstånd för verksamheten. Företagsägaren eller representanten måste ansöka om visum från inrikesministeriet inom 3 månader efter mottagandet av bekräftelsebrevet.

Kriterier för godkännande av Start
Enligt vägledning från den brittiska Department of the Interior, för att bedöma om ett företag är berättigat till ett startcertifikat, är det nödvändigt att utvärdera och överväga följande kriterier:

Skapande
En framgångsrik start är rotad i nya, innovativa och unika idéer. Företagare måste ha en flerdimensionell syn, undersöka marknaden noggrant för att vara kreativ och fortfarande möta marknadens behov.

Potentiell
Företag som vill beviljas startcertifiering måste bevisa sin potential och utvecklingsförmåga till inrikesministeriet med specifika bevis och dokument.

Starta ett företag
Start-up certifiering är ett godkännande utfärdas till en start-up företag, vilket innebär att ditt företag måste vara ett nytt företag.

Investeringsfond
Du kan bevisa ditt företag har tillväxtpotential genom att locka investeringar från hedgefonder eller andra stora företag.

Vistelsens längd och utveckling
Startcertifiering beviljas endast företag med en långsiktig utvecklingsorientering i Storbritannien. Detta betyder inte att du inte kan utveckla din verksamhet i andra länder, men du måste spendera större delen av din tid att arbeta i Storbritannien utveckla dina projekt.

Vilka Nystartade Företag Behöver Veta Om Godkännandetjänster?
Företag kan hitta företag som är specialiserade på att tillhandahålla certifieringstjänster för att få den enklaste uppstartscertifieringen, inklusive högre utbildningsinstitutioner (HEIs) och byråernas affärskvitton.

Men inte alla byråer och universitet på listan har alla befogenheter i samband med en start-up godkännande service. Faktum är att de fortfarande har vissa begränsningar.

Så, för det enklaste av saker, bör ditt företag se till att starta certifieringstjänster så att de kan ta hand om de fullständiga nödvändiga dokumenten för din räkning. Dessa tjänster kommer att vägleda eller agera för din räkning från ansökningsprocessen, juridisk rådgivning, dokumentutveckling och presentationer och intervjuer.

Om du letar efter mer information om villkoren och dokumenten relaterade till din startup certifiering, erbjuder vi en konsulttjänst och juridisk support: länken är här.

Slutsats
Världen växer alltmer och gör det möjligt för företag att utveckla sin kapacitet. Att bli certifierad för en start i Storbritannien är inte svårt, men många företag har fortfarande svårt i processen.

Vi hoppas att du, genom artikeln ovan om vilka nystartade företag som behöver veta om godkännandetjänster, kommer att kunna förstå hur du får det.